Ošetření:

Konsultační vyšetření

1 000,-

Vstupní vyšetření (obvykle s OPG snimkem)

1 500,-

Preventivní prohlídka

450,-

Dentální hygiena (odstranění zubního kamene ultrazvukem, pískování Air-flow, instruktáž vhodné hygieny)

2100,- 

Ordinační bělení zubů

7700,-

Výplň kompozitní (bílá) 

 2000,- až

 4000,-

Mikroskopické ošetření kořenového kanálku včetně definitivního plnění

2500,- /

1 kanálek

Mikroskopické ošetření špatně ošetřeného kořenového kanálku (re-endodoncie)

4500,- /

1 kanálek

Extrakce zubu prostá

2000,-

Extrakce zubu chirurgická

5 400,-

Korunka celokeramická

9 250,- 

Zavedení implantátu (Nemecko)

13000,-